BranäsKungsberget

Snökanoner

Ligger man längst söderut i Sverige så krävs det ett kraftsfullt system för tillverkning av snö. Vi har det! Relativt den yta som skall täckas med snö så har vi norra Europas största system för tillverkning av kanonsnö!

 

I södra Sverige kan man inte lita till natursnö när man driver en skidanläggning. När snötäcket kommer och hur länge det ligger är alldeles för osäkert. För att kunna garantera ett tjockt snötäcke i pisterna hela säsongen så tillverkas snö till pisterna med hjälp av snökanoner. På 1950 – talet upptäckte ett amerikanskt företag hur man tillverkar snö med hjälp av snökanoner. Sedan dess har tekniken utvecklats och förfinats. För att kunna tillverka snö behöver man 3 saker: Kyla, vatten och en snökanon.

 

Kylan får man från luften. Det betyder att man vid tillverkningen är beroende av att det är frost ute, d v s under 0 grader C. Vattnet till snön som tillverkas vid Vallåsen kommer dels från två egna dammar och dels från en närbelägen å. För att snökanonerna skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Vid Vallåsen kyler vi både vattnet i dammarna och vattnet från ån innan det går in i snökanonerna Efter kylning så renas vattnet i upp till 3 steg i speciella filter. Efter kylning och rening pumpas vattnet via rörledningar under mark ut till snökanonerna.

 

Dagens moderna snökanoner kan indelas i 2 typer, lansar och fläktsnökanoner. Fläktkanonerna är de effektivaste men samtidigt de dyraste. Vid Vallåsen används endast fläktkanoner. I fläktkanonen fördelas vattnet till 2 typer av munstycken som sedan sprutar vattnet in i en kraftig luftström som skapas av snökanonens fläkt. När vattendropparna kommer ut i luften fryser de till snökristaller av varierande storlek beroende på lufttemperatur och fuktighet och faller sedan mot marken upp till 100 meter från snökanonen. Vid gynnsamma förhållanden kan en snökanon tillverka upp mot 100 kubikmeter snö i timmen.

 

Den tillverkade kanonsnön är tätare i sin konsistens än nyfallen natursnö. Volymvikten är mer än dubbelt så stor mot nyfallen natursnö. Gammal natursnö däremot kan inte skiljas från kanonsnö. Den tillverkade snöns ”kvalitet” kan påverkas mycket vid tillverkningen, d v s beroende på inställning kan man tillverka en mycket hård och isig snö men också en torr och lätt snö. Även efterarbetet med pistmaskiner påverkar snöns kvalitet.

Amiad finfilter i tredje reningssteget tar bort smuts ner till 0,1 mm

Hedco Snowcub används vid sträng kyla och kan då producera närmare 150 kbm snö/timme

Areco Supersnow II är den mest använda fläktkanonen på Vallåsen

Vallåsens kyltorn