BranäsKungsberget

Villkor

För att kunna hyra utrustning på Vallåsen måste du lämna dina personuppgifter. Vallåsen behöver känna till vem kundavtalet ingås med och var kunden kan nås, exempelvis om utrustningen inte skulle återlämnas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som sägs i Personuppgiftslagen (PuL).


När du hyr din utrustning måste du kunna legitimera dig med giltig fotolegitimation. En person i ett sällskap kan ta ansvar för flera utrustningar. Du ansvarar för skada på utrustningen som uppkommit genom ovarsamhet. Kan du inte återlämna din utrustning är du skyldig att ersätta Vallåsen. Den som ansvarar för en utrustning måste vara minst 15 år.