KungsbergetBranäs

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller på Vallåsen. Läs mer under rubriken SLAO´s lilla gula som Du finner på SLAO´s hemsida.

SLAO´s lilla gula, alltså Broschyren "Viktigt att veta..." kan du även få på plats i Vallåsen.

image