BranäsKungsberget

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller på Vallåsen. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan. 
Svenska
Danska
Engelska

SLAO´s lilla gula, alltså Broschyren "Viktigt att veta..." kan du även få på plats i Vallåsen.
image