Vinter Sommar
Pistkarta
Brand logo

Pistkarta

Pistkarta över Vallåsen

Pistkartan ger en överblick över anläggningen med skidbackar, liftar, restaurang och grillplatser. Här kan du se hur backarna hänger ihop. Är du ny i backen så tänk på att gröna backar lutar minst, följt av blå och röda backar. Som ny är det alltid en god idé att börja med liftarna C och D.

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller i Vallåsen. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan.

SLAOS LILLA GULA