Pistkarta

Pistkarta över Vallåsen

Pistkartan ger en överblick över anläggningen med skidbackar, liftar, restaurang och grillplatser. Här kan du se hur backarna hänger ihop. Är du ny i backen så tänk på att gröna backar lutar minst, följt av blå och röda backar. Som ny är det alltid en god idé att börja med liftarna C och D.

Pistregler

SLAO (Svenska Liftanläggningars organisation) har tagit fram åkregler för din och andras säkerhet. Dessa åkregler gäller i Vallåsen. Läs mer i SLAO´s lilla gula som du finner här nedan.

SLAOS LILLA GULA