Återbetalning

Ansökan om återbetalning av avbokad gruppresa.
  • Vid återbetalning till utlandet, ange Iban- och Swift-nummer.